Allmäna villkor

Dessa allmänna villkor, inklusive policyerna som beskrivs i denna text, förklarar hur företaget Happy Penguin Media Oy (vi, vår, oss eller Happy Penguin Media), som driver denna webbplats (Black-friday.sale/se/), styr och ger åtkomst och användning av denna webbplats och tjänster.

Innan du använder denna webbplats, vänligen läs igenom dessa villkor noggrant.

Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du accepterar våra villkor och samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa måste du sluta använda denna webbplats.
Vi kan revidera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Därför rekommenderar vi att du granskar dem ofta för att hålla dig informerad om de senaste ändringarna.
Dessutom, genom din fortsatta användning av denna webbplats, kommer du att anses ha godkänt alla ändringar vi har gjort i dessa villkor.

Acceptabel användning

Du samtycker till att du endast får använda webbplatsen Black-friday.sale/se/ för:

 • Din specifika personliga, icke-kommersiella användning (som alltid måste vara rimlig och inte stötande); eller
 • Syften relaterade till användningen av våra tjänster; eller
  få information om, eller bekräfta lämpligheten och tillgängligheten för, våra tjänster; eller
 • Tillhandahålla och dela dina observationer och kommentarer om våra tjänster.

Begränsningar

Du samtycker till att du inte ska:

 • Använda, exploatera, återanvända eller reproducera material på denna webbplats för kommersiella ändamål eller olagliga ändamål; eller
 • Använda webbplatsen Black-friday.sale/se/ på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en kränkning av någon annan parts rättigheter eller som bryter mot lagar, regler eller praxis av någon tillämplig myndighet; eller
 • Använda denna webbplats på något sätt som hämmar dess prestanda, eller stör andra användares användning av denna webbplats på något sätt; eller
 • Dölja, ta bort eller ändra upphovsrätt, varumärken eller andra patenterade meddelanden på denna webbplats; eller
  tillhandahålla eller använda vilseledande identiteter eller
 • Vilseledande information.

Användargenererat innehåll

Allt innehåll som du skickar till oss på något sätt, oavsett om det är genom recensioner, kommentarer eller betyg och publicerat på denna webbplats, äger du och ger oss icke-exklusiva, eviga, världsomspännande, royaltyfria rättigheter och licenser att använda, distribuera, reproducera , ändra och visa sådant innehåll i alla former av media.

Allt innehåll som du skickar in ska vara ditt eget och får inte på något sätt vara ett intrång i någon annan enhets rättigheter. Du ska inte skicka in något olagligt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt eller obscent material eller något innehåll som bryter mot tillämpliga lagar.

Vi kommer inte att vara ansvariga för något användargenererat innehåll inklusive, utan begränsning, eventuella fel eller utelämnanden eller felaktigheter, och inte heller för någon skada eller förlust som åsamkats av användningen av sådant innehåll som skickats in och gjorts tillgängligt för oss.

Dessutom förbehåller vi oss den absoluta rätten att ta bort allt innehåll som du skickar från denna webbplats när som helst, efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande.

Virus och skadlig teknik

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av något virus eller annan skadlig eller skadlig teknik som kan infektera din datorutrustning eller data till följd av din användning av denna webbplats eller tjänster.

Vi rekommenderar att du använder lämplig antivirusprogramvara och andra tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda din datorutrustning och data från virus och annan skadlig programvara.

Webbplatsens tillgänglighet och noggrannhet

Även om vi gör vårt bästa för att säkerställa att du kan använda denna webbplats, ska vi inte hållas ansvariga för eventuella avbrott eller otillgänglighet på denna webbplats, inklusive tekniska fel, felkonfigurationer eller förseningar i någon elektronisk användaröverföring eller kommunikation.

Vi tar inget ansvar eller ansvar för din oförmåga att ta emot något av vårt innehåll på grund av din datorutrustning, datornätverk eller nätverksleverantörers konfiguration.

Vi gör allt vi kan för att säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt, aktuellt och fritt från fel, men i den utsträckning som lagen tillåter, garanterar vi inte riktigheten och fullständigheten av informationen som tillhandahålls på denna webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller avsluta hela eller delar av denna webbplats, när som helst och utan föregående meddelande.

All tillit som du ger innehållet på Black-friday.sale/se/ sker helt på din egen risk.

Vi lämnar ingen garanti för att beskrivningarna av våra tjänster är fria från fel eller felaktigheter.

Marknadsplatstjänster

Allmänt

Genom denna webbplats tillhandahåller vi en plattform för tredjepartsleverantörer att lista sina produkter till försäljning. Detta ger dig möjlighet att se leverantörslistor och få tillgång till tredjepartsleverantörer via denna webbplats. Alla transaktioner genomförs mellan dig och tredjepartsleverantören. Därför representerar vi varken dig (kunden) eller tredjepartsleverantören (säljaren) i specifika transaktioner. Denna sida bör endast betraktas som allmän information om erbjudanden i nätbutiker.

Vi reglerar inte och är inte ansvariga för kvaliteten, lämpligheten, säkerheten, lagligheten eller tillgängligheten hos de produkter som erbjuds till försäljning av dessa tredjepartsleverantörer, eller dessa tredjepartsleverantörers förmåga att genomföra en försäljning eller möjligheten för dig att genomföra ett köp.

Tillgänglighet av produkter

Alla produkter som presenteras på denna webbplats för köp är beroende av tillgänglighet. De kan ändra eller avbryta när som helst utan föregående meddelande. Prisinformationen eller affären i nätbutikerna är korrekta vid publicering. Vi är inte ansvariga för eventuella uppdateringar som kan ske efter publicering på vår webbplats. Allt innehåll på Black-friday.sale/se/ ska ses som allmän information.

Vi ger ingen garanti för att beskrivningarna av produkterna som presenteras på denna webbplats är fria från fel eller felaktigheter.

Vi stöder eller tar inte ansvar för någon produkt som annonseras eller erbjuds av en tredjepartsleverantör via denna webbplats. Vi kommer inte att vara ansvariga för några transaktioner mellan dig och tredje part.

Du och tredjepartsleverantören är exklusivt ansvariga för att komma överens om villkoren för transaktionerna, inklusive, utan begränsning, villkor avseende betalning, frakt, returer, garantier, försäkringar, avgifter, licenser, skatter, äganderätt, tillstånd, hantering, transport och förvaring.

Sorteringsordning

Vid sorteringen av erbjudanden kan vi eventuellt ta med i beräkning vår ersättning från butiken (dvs. provision från köp av produkter) som vi eventuellt får när du genomför ett köp på Black-friday.sale/se/. För liknande erbjudanden kan ett erbjudande där vi betalas mer provision eller kompensation hamna högre i våra sökresultat jämfört med andra liknande erbjudanden där vi tjänar mindre provision eller kompensation på ett köp.

Klagomål från tredjepartsleverantörer

Om du är missnöjd med kvaliteten på någon produkt eller tjänsten som tillhandahålls av en tredjepartsleverantör och vill få en återbetalning, rabatt, utbyte eller annan kompensation, kontakta tredjepartsleverantören direkt för att skicka in ditt klagomål och, där så är lämpligt, följ tredjepartssäljarens reklamationsförfaranden.

Användning av personlig information

Vår integritetspolicy och cookiepolicy, som finns på den här webbplatsen, förklarar hur vi samlar in och behandlar din information. Genom att acceptera dessa villkor innebär det att du accepterar villkoren i dessa policyer.

Länkar till andra webbplatser

Från tid till annan kan vi tillhandahålla hyperlänkar på denna webbplats till lämpligt utvalda tredjepartswebbplatser för din bekvämlighet. Detta betyder dock inte att vi stöder dessa webbplatser eller accepterar något ansvar, eller garanterar innehållet på dessa webbplatser.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, varumärken eller upphovsrätter på denna webbplats, och dess innehåll, inklusive utan begränsning, text, design, bilder, grafik, logotyper, fotografier, konstverk och all programvara som är kopplad till denna webbplats, tillhör oss eller våra dotterbolag inklusive våra licensgivare. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du samtycker till att åtkomst till denna webbplats, och dess innehåll, endast är för din personliga, icke-kommersiellt relaterad användning.

Du är förbjuden att ladda ner, kopiera, reproducera, överföra, lagra, sälja eller distribuera något innehåll utan föregående skriftligt medgivande från oss förutom följande:

 • Du kan se och visa innehållet på webbplatsen Black-friday.sale/se/;
 • Du kan skriva ut eller ladda ner utdrag eller hela sidor från denna webbplats för referens, men bara om du inte tar bort upphovsrättsmeddelanden från utskrifter och nedladdningar.
 • Du får inte modifiera papperskopior eller elektroniska kopior av material som du har laddat ner eller skrivit ut i någon utsträckning.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av denna webbplats i strid med dessa villkor, kommer din rätt att använda Black-friday.sale/se/-webbplatsen att upphöra omedelbart. Du ska, efter vårt beslut, returnera till oss eller förstöra alla kopior av det material du har producerat.

Upphovsrättsintrång

Precis som vi kräver att användare respekterar vår upphovsrätt, respekterar vi andra parters upphovsrätt. Om du tror att vi har reproducerat ditt upphovsrättsskyddade verk på denna webbplats, utan tillstånd, på ett sätt som är ett upphovsrättsintrång, vänligen kontakta oss.

Begränsning av ansvar

I den maximala utsträckning lagen tillåter, ska vi och något av dess dotterbolag (om några) inte hållas ansvariga för några skador, inklusive men inte begränsat till kompenserande, direkt, indirekt eller följdförlust, förlust av data, inkomst, vinst eller inkomst som du kan drabbas av till följd av eller i samband med din användning av denna webbplats och tjänster.

Dessa villkor minskar inte dina rättigheter enligt lokala lagar eller andra lagstadgade rättigheter, och de utesluter eller begränsar inte heller vårt ansvar gentemot dig för personskada eller dödsfall som orsakats av vår vårdslöshet eller bedrägliga felaktiga framställningar, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

Skadeersättning

Du samtycker till att i den maximala utsträckning som lagen tillåter att hålla oss och någon av dess dotterbolag (om någon) skadeslös från och mot alla ansvar, krav, förluster, kostnader, skador och utgifter (inklusive rimliga juridiska kostnader) som ådras av oss eller någon av dess affiliates till följd av något brott mot dessa villkor, eller vår integritetspolicy eller tillämpliga lagar eller förordningar eller anspråk som härrör från dina bedrägliga, försumliga eller olagliga aktiviteter som kränker någon annan parts rättigheter.

Avskiljbarhet

Om någon del av dessa villkor förklaras ogiltigt enligt någon tillämplig lag, ska en sådan ogiltig bestämmelse inte göra dessa villkor helt ogiltiga utan en sådan bestämmelse ska framställas utan att de återstående bestämmelserna påverkas.

Hela avtalet

Dessa villkor representerar hela avtalet och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan oss och dig angående din användning av denna webbplats och tjänster.

Uppsägning

Om vi ​​ensidigt anser att du har brutit mot dessa villkor förbehåller vi oss den absoluta rätten att avsluta din fortsatta användning av denna webbplats och våra tjänster.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas enligt svensk lag, och du underkastar dig den exklusiva jurisdiktionen för Sveriges domstolar för att lösa eventuella tvister.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående dessa villkor, eller om du vill göra ett klagomål eller har andra frågor, kan du kontakta oss på privacy@happypenguinmedia.com