Sekretesspolicy

Företaget Happy Penguin Media Oy (vi, vår, oss eller Happy Penguin Media),(Iltaruskontie 3 C, Esbo, Finland) som driver denna webbplats (black-friday.sale/se/), åtar sig att respektera din integritet och kommer säkerställa att den personliga information du tillhandahåller kommer att skyddas och behandlas enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och alla andra tillämpliga dataskyddslagar.

Den detaljerade informationen i denna integritetspolicy ger dig viktig information om hur vi samlar in och använder din personliga information, hur vi säkerställer integriteten och skyddet av denna information och dina rättigheter till dataskydd.

Vänligen läs denna policy för att säkerställa att du till fullo förstår syftet med vår behandling av dina personuppgifter.

Personlig information som vi kan samla in

Vi kan samla in och behandla följande information:

 • Din kontaktinformation, inklusive ditt namn och e-postadress när du kontaktar oss via detta kontaktformulär på webbplatsen.
 • Detaljer om din dator eller enhet, din webbläsartyp, IP-adress och surfaktivitet när du är på denna webbplats.
 • Dina preferenser för marknadsföringskommunikation.
 • Din e-postadress när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.
 • All ytterligare personlig information som du kan komma att tillhandahålla oss då och då om du kontaktar oss via e-post, brev eller telefon, via webbplatsen black-friday.sale/se/ eller på något annat sätt.

Varför vi använder dina personuppgifter

Vi kan använda den insamlade personliga informationen för att:

 • Tillhandahålla våra tjänster till dig.
 • Hantera vår relation med dig, vilket kan innefatta att meddela dig om ändringar i vår tjänst.
 • Be dig lämna en recension eller göra en undersökning.
 • Kommunicera med dig och hantera ditt engagemang i våra kampanjer, erbjudanden och marknadsundersökningar.
 • Svara på frågor från dig och andra tredje parter, och förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter enligt tillämpliga lagar.
 • Utvärdera användbarheten av annonsering som vi kan tillhandahålla dig.
 • Uppfylla våra juridiska krav, relevanta branschstandarder och avtalsansvar.
 • Möjliggöra för oss att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter och juridiska anspråk.

Den personliga information som samlas in och behandlas av oss kommer att begränsas till de ändamål som anges i integritetspolicyn.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

De sätt på vilka vi kan samla in din information inkluderar:

 • När du kommunicerar med oss ​​via denna webbplats, inklusive att fylla i formulär.
 • Genom att använda cookies när du interagerar med webbplatsen black-friday.sale/se/.
 • När du kommunicerar med oss ​​via e-post, telefon och post.
 • När du gör vår undersökning.
 • När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.
 • När du lämnar feedback om våra tjänster.
 • Genom direkt marknadsföringskommunikation.
 • Information vi kan få från externa tredje parter och få från allmänt tillgängliga källor.

Vår grund för behandling av personuppgifter

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter där vi har en rättslig grund som inkluderar följande;

 • Behandlingen av dina uppgifter krävs av oss för att uppfylla ett avtal som vi har kommit överens med dig om.
 • Där vi har bett dig att ge ett entydigt tillstånd (samtycke) att behandla dina uppgifter för ett visst ändamål.
 • Där vi förlitar oss på våra legitima intressen som ett ändamål för behandlingen, men bara om vi har ett tvingande skäl och det finns en försumbar effekt på dina rättigheter och friheter.
 • Om vi ​​har en lagstadgad eller annan rättslig skyldighet att behandla din information för att följa tillämplig lag.

Vem delar vi dina uppgifter med?

Vi kan komma att dela personlig information med tredje part för följande ändamål:

 • Tredjepartsleverantörer som stöder oss driver vår verksamhet, inklusive leverantörer av analys, tekniktjänster, marknadsföring, reklam, datalagring och värdskap.
 • Brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter, för att uppfylla vårt juridiska ansvar och behandla förfrågningar eller order som tas emot från dessa organ.
 • Domstolar, juridiska ombud eller andra parter, där så krävs av oss, och med avseende på rättsliga förfaranden, anspråk och klagomål i detta sammanhang.
 • Där vi säljs eller förenas med en annan organisation, våra rådgivare och eventuella köpares rådgivare, och de nya ägarna av verksamheten.

Din konfidentialitet är av största vikt för oss, vi skulle bara sälja din personliga information om du har gett uttryckligt samtycke till det, och det är lagligt.

Cookies

Cookies är små textfiler som innehåller en rad tecken som webbplatsen black-friday.sale/se/se placerar på din dator eller enhet när du besöker denna webbplats. Vi använder cookies för att hjälpa användare att surfa på denna webbplats effektivt och utföra vissa funktioner.
Du kan inaktivera cookies, även om detta kan begränsa funktionaliteten på webbplatsen black-friday.sale/se/.
Du kan hitta ytterligare information om hur du kan kontrollera, inaktivera och radera cookies genom att besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.
För ytterligare information om hur vi använder cookies, se vår Cookie Policy.

Marknadsföringskommunikation

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter. Om du vill välja bort sådan kommunikation i framtiden kan du göra det när som helst genom att kontakta oss på privacy@happypenguinmedia.com.

Datasäkerhet

Vi lägger stor vikt vid datasekretess och din personliga information. I detta fall kommer vi att vidta lämpliga tekniska och administrativa åtgärder för att säkerställa att din personliga information under vår kontroll är skyddad.

Vi kommer att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med typen av behandling och regelbundet granska för att kontrollera att de fortfarande är tillräckliga.

Datalagring

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det syfte de samlades in, vilket innebär att de kommer att förstöras när de inte längre behövs.
I vissa fall kan vi anonymisera din personliga information för forskning eller statistiska ändamål (vilket innebär att den inte längre är associerad med dig), i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid, utan föregående meddelande.

Tredjepartslänkar

Vi vill att din upplevelse av black-friday.sale/se/-webbplatsen ska vara så informativ som möjligt. Vi kan inkludera lämpliga länkar på denna webbplats till webbplatser som drivs av tredje part. Vi har dock inte kontroll över dessa webbplatser, och vi tar inte heller något ansvar. Vi föreslår att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker innan du skickar in personlig information via dessa webbplatser.

Barns integritetsskydd

Våra tjänster är inte avsedda för barn. Vi samlar inte in, behåller eller riktar in data om barn avsiktligt.

Dina rättigheter

Enligt GDPR och andra tillämpliga dataskyddslagar, med förbehåll för din jurisdiktion, har du följande dataskyddsrättigheter:
Rätt till tillgång – du kan be oss att tillhandahålla kopior av personlig information som vi kan ha om dig.
Rätt till rättelse – du kan begära att vi korrigerar eventuella identifierade felaktigheter i dina personuppgifter.
Rätt till radering – du kan begära att vi raderar din personliga information under vissa omständigheter.
Rätt att begränsa behandlingen – du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, beroende på särskilda omständigheter.
Rätt att återkalla samtycke – där vi uttryckligen har begärt och inhämtat ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke.
Rätt att invända – under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter om vi inte kan visa att vi har ett övertygande skäl för fortsatt behandling.
Rätt till dataportabilitet – du har rätt att i vissa situationer be oss överföra dina personuppgifter som du har lämnat till oss till en annan organisation eller dig.
Rätt att välja bort marknadskommunikation – du har rätt att begära att du väljer bort vår marknadskommunikation.
Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet – du har rätt att klaga till lämplig tillsynsmyndighet där du upplever att vi har gjort intrång i dina dataskyddsrättigheter.

Om du vill göra en förfrågan till oss, se avsnittet ”Hur du kontaktar oss” för våra kontaktuppgifter.

Dataöverföring

Vi kan komma att överföra din personliga information utanför EU för att stödja våra legitima intressen av att tillhandahålla tjänster till dig. Vi kommer endast att överföra din information utanför EU där lämpliga skyddsnivåer finns på plats för att säkerställa integriteten och säkerheten för din personliga information och lämpliga säkerhetsåtgärder som följs som följer GDPR och andra tillämpliga integritets- och dataskyddslagar.

Invånare utanför EU: Om du besöker den här webbplatsen från en jurisdiktion utanför EU, var medveten om att dina uppgifter kan överföras utanför den jurisdiktion du befinner dig och enligt dataöverföringssystemet som anges för EU-medborgare.

Ändringar av denna policy

Vi kan göra ändringar i denna policy när det behövs, till exempel efterlevnad av lagändringar.
Du rekommenderas att granska denna policy ofta för att hålla dig uppdaterad med alla ändringar.
Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 16 oktober 2022.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på privacy@happypenguinmedia.com.