Algemene voorwaarden van de website

Deze algemene voorwaarden, inclusief het hierin beschreven beleid, leggen uit hoe Happy Penguin Media (wij, onze, ons of Happy Penguin Media), die beheerder is van deze website (black-friday.sale/nl/), regeert en biedt toegang tot het gebruik van deze website en diensten.
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.
Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u onze voorwaarden accepteert en stemt u ermee in zich eraan te houden. Als u het hier niet mee eens bent, moet u stoppen met het gebruiken van deze website. We kunnen deze voorwaarden op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Om deze reden raden we u aan dit beleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. Bovendien wordt u, door uw voortgezet gebruik van deze website, geacht in te stemmen met eventuele wijzigingen die we in deze voorwaarden hebben aangebracht.

Aanvaardbaar gebruik

U stemt ermee in dat u de website Black-friday.sale/nl/ alleen mag gebruiken voor:

 • uw specifiek persoonlijke, niet-commercieel gebruik (dat te allen tijde redelijk en niet aanstootgevend moet zijn); of
 • doeleinden gerelateerd aan het gebruik van onze diensten; of
 • het verkrijgen van informatie over of het bevestigen van de geschiktheid en beschikbaarheid van onze diensten; of
 • het verstrekken en delen van uw observaties en opmerkingen over onze dienstverlening.

Beperkingen

U stemt ermee in dat u niet:

 • materialen van deze website zult gebruiken, exploiteren, hergebruiken of reproduceren voor commerciële of illegale doeleinden; of
 • de Black-friday.sale/nl/-website zult gebruiken op een manier die een schending van de rechten van een andere partij veroorzaakt of kan veroorzaken of die in strijd is met wettelijke, regelgevende of praktijkcodes door een autoriteiten; of
 • deze website zult gebruiken op een manier die de prestaties ervan belemmert of het gebruik van deze website door andere gebruikers op enigerlei wijze verstoort; of
 • auteursrechten, handelsmerken of andere gepatenteerde vermeldingen op deze website zult verbergen, verwijderen of wijzigen; of
 • bedrieglijke identiteiten of misleidende informatie zult verstrekken of gebruiken.

Door gebruikers gegenereerde inhoud

Alle inhoud die u op welke manier dan ook aan ons indient, hetzij door middel van recensies, opmerkingen of beoordelingen en gepubliceerd op deze website, is uw eigendom en verleent ons niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije rechten en licenties om te gebruiken, distribueren, reproduceren , wijzigen en weergeven van dergelijke inhoud in alle vormen van media.
Alle inhoud die door u wordt ingediend, is van uzelf en mag op geen enkele manier een inbreuk vormen op de rechten van andere entiteiten. U mag geen onwettig, beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen materiaal of inhoud indienen die in strijd is met toepasselijke wetgeving.
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor door gebruikers gegenereerde inhoud, zonder uitzonderingen, voor fouten of onjuistheden, noch voor enige schade of verlies dat is opgelopen door het gebruik van dergelijke inhoud die is ingediend en aan ons beschikbaar is gesteld.
Bovendien behouden we ons het absolute recht om alle inhoud die u indient van deze website op elk moment, naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving te verwijderen.

Virussen en kwaadaardige software

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus of andere schadelijke of kwaadaardige software die uw computerapparatuur of gegevens kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze website of diensten.
We raden u aan geschikte antivirussoftware en andere technische beveiligingsmaatregelen te gebruiken om uw computerapparatuur en gegevens te beschermen tegen virussen en andere schadelijke software.

Beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de website

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat u deze website kunt gebruiken, zijn wij niet aansprakelijk voor enige onderbreking of onbeschikbaarheid van deze website, inclusief technische storingen, storingen, fouten, verkeerde configuraties of vertragingen in elektronische gebruikers transmissie of communicatie.
We hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor uw onvermogen om onze inhoud te ontvangen als gevolg van uw computerapparatuur, computernetwerk of netwerk provider configuratie.
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze website correct, actueel en vrij van fouten is, maar voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen.
We behouden ons het recht voor om deze website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.
Elk vertrouwen dat u stelt in de inhoud op de Black-friday.sale/nl/ -website is uitsluitend op eigen risico.Wij bieden geen garantie dat de beschrijvingen van onze diensten vrij zijn van fouten of onnauwkeurigheden.

Diensten Algemeen

Via deze website bieden we een platform voor externe leveranciers om hun producten te koop aan te bieden. Dit biedt u de mogelijkheid om leverancierslijsten te bekijken en toegang te krijgen tot externe leveranciers via deze website. Alle transacties worden uitgevoerd tussen u en de externe leverancier. Daarom vertegenwoordigen wij u (de klant) of de externe leverancier (de verkoper) niet bij deze specifieke transacties. Deze site moet alleen worden beschouwd als algemene informatie over aanbiedingen en aanbiedingen van online winkels.
Wij reguleren niet en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de kwaliteit, geschiktheid, veiligheid, wettigheid of beschikbaarheid van de producten die door deze externe leveranciers te koop worden aangeboden, of het vermogen van deze externe leveranciers om een ​​verkoop te voltooien of de vermogen van u om een ​​aankoop te voltooien.

Beschikbaarheid van producten

Alle producten die op deze website te koop worden aangeboden, zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Ze kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd. De prijsinformatie of de deal bij de online winkels is correct bij publicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele updates die kunnen plaatsvinden na publicatie op onze site. Alle inhoud op Black-friday.sale/nl/ moet worden gezien als algemene informatie.
Wij bieden geen garantie dat de beschrijvingen van de producten die op deze website worden gepresenteerd vrij zijn van fouten of onnauwkeurigheden.
We onderschrijven of aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor producten die via deze website worden geadverteerd of aangeboden door een externe leverancier. Wij zijn niet verantwoordelijk voor transacties tussen u en derden.
U en de externe leverancier zijn exclusief verantwoordelijk voor het overeenkomen van de algemene voorwaarden van de transacties, inclusief voorwaarden met betrekking tot betaling, verzending, retouren, garanties, verzekeringen, vergoedingen, licenties, belastingen, titel, vergunningen, behandeling, transport en opslag.

Sorteervolgorde

Bij het sorteren van aanbiedingen kunnen we mogelijk rekening houden met onze vergoeding van de winkel (d.w.z. commissie van de aankoop van producten) die we kunnen ontvangen als je een aankoop doet op Black-friday.sale/nl/. Voor vergelijkbare aanbiedingen kan een aanbieding waarbij we meer commissie of compensatie ontvangen hoger in onze zoekresultaten komen in vergelijking met andere vergelijkbare aanbiedingen waarbij we minder commissie of compensatie op een aankoop verdienen.

Klachten over externe leveranciers en derden

Als u niet tevreden bent met de kwaliteit van producten of de service die wordt geleverd door een externe leverancier en u een terugbetaling, korting, omruiling of een andere vergoeding wilt ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op met de externe leverancier om uw klacht in te dienen en, indien van toepassing, de klachtenprocedures van de externe verkoper volgen.

Gebruik van persoonlijke informatie

In ons privacybeleid en cookiebeleid, beschikbaar op deze site, leggen we uit hoe we uw informatie verzamelen en verwerken. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden accepteert u de voorwaarden van dit beleid.

Links naar andere websites

Af en toe kunnen we voor uw gemak hyperlinks op deze website plaatsen naar verschillende geselecteerde websites van derden. Dit betekent echter niet dat wij deze websites onderschrijven, en geen enkele verantwoordelijkheid dragen wat betreft deze sites en de inhoud van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken of auteursrechten op deze website en de inhoud ervan, inclusief de tekst, het ontwerp, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, foto’s, illustraties en alle software die verband houdt met deze website, zijn eigendom van ons of onze gelieerde ondernemingen, inclusief onze licentiegevers. Al deze rechten zijn voorbehouden.
U stemt ermee in dat toegang tot deze website en de inhoud ervan alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik is.
Het is verboden inhoud te downloaden, kopiëren, reproduceren, verzenden, opslaan, verkopen of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, behalve voor het volgende:

 • u mag de inhoud bekijken en weergeven op de website Black-friday.sale/nl/;<(li>
 • u mag uittreksels of hele pagina’s van deze website afdrukken of downloaden ter referentie, maar alleen als u copyrightvermeldingen niet verwijdert van afdrukken en downloads.

U mag de papieren of elektronische kopieën van materiaal dat u hebt gedownload of afgedrukt in geen enkele mate wijzigen.
Als u een deel van deze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, eindigt uw recht om de Black-friday.sale/nl/-website te gebruiken onmiddellijk. U zult, naar ons besluit, alle kopieën van de door u geproduceerde materialen aan ons retourneren of vernietigen.

Schending van het auteursrecht

Net zoals we van gebruikers eisen dat ze ons auteursrecht respecteren, respecteren wij het auteursrecht van andere partijen. Als u van mening bent dat we uw auteursrechtelijk beschermd werk op deze website hebben gereproduceerd, zonder toestemming, op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn wij en eventuele aan ons gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk voor enige schade, compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten, of verlies van winst die u kunt lijden als gevolg van of in verband met uw gebruik van deze website en diensten.
Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan uw rechten onder lokale wetten of andere wettelijke rechten, noch sluiten ze de aansprakelijkheid van ons uit of beperken ze niet voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid, die niet mag worden uitgesloten door het toepasselijke recht.

Vrijwaring

U stemt ermee in voor zover wettelijk toegestaan ​​om ons en al onze gelieerde ondernemingenen (indien van toepassing) te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, eisen, verliezen, kosten, schade en uitgaven (inclusief juridische kosten) die door ons of een van haar gelieerde ondernemingen als gevolg van een schending van deze voorwaarden, of ons privacybeleid of toepasselijke wet- of regelgeving of claims die voortvloeien uit uw frauduleuze, nalatige of illegale activiteiten die inbreuk maken op de rechten van andere partijen.

Scheidbaarheid

Als een deel van deze voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt verklaard onder enige toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke niet-afdwingbare of ongeldige bepaling deze voorwaarden niet volledig onafdwingbaar of ongeldig maken, en zal een dergelijke bepaling worden verwijderd zonder de overige bepalingen aan te tasten.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vertegenwoordigen de hele overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen ons en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en onze diensten.

Beëindiging

Als we van mening zijn dat u deze voorwaarden heeft geschonden, behouden we ons het absolute recht om uw voortgezet gebruik van deze website en onze diensten te beëindigen.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Finse wetgeving en geïnterpreteerd volgens de Finse wetgeving, en u onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Finland om eventuele geschillen op te lossen.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, een klacht wilt indienen of een andere vraag heeft, kunt u contact met ons opnemen via privacy@happypenguinmedia.com.