Privacybeleid

Happy Penguin Media Oy (wij, onze, ons of Happy Penguin Media Oy), beheerder van deze website (black-friday.sale/nl/) is toegewijd aan het respecteren van uw privacy en zal ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u verstrekt wordt beschermd en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De gedetailleerde informatie in dit privacybeleid geeft u belangrijke informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, hoe wij de privacy en bescherming van deze informatie waarborgen, en uw gegevensbeschermingsrechten.

Lees dit beleid goed door om ervoor te zorgen dat u het doel van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens volledig begrijpt.

Persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen en verwerken:

 • Uw contactgegevens, inclusief uw naam en e-mailadres wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website
 • Details over uw computer of apparaat, zoals uw browsertype, IP-adres en browse-activiteit terwijl u op deze website bent
 • Uw voorkeuren voor marketingcommunicatie
 • Uw e-mailadres wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief
 • Alle aanvullende persoonlijke informatie die u ons verstrekt als u contact met ons opneemt via e-mail, brief of telefoon, via de website Black-friday.sale/nl/ of op een andere manier.

Waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We kunnen de verzamelde persoonlijke informatie gebruiken om:

 • Onze diensten aan u verlenen
 • Onze relatie met u te beheren,, inclusief het informeren over wijzigingen in onze service
 • U vragen om een ​​recensie achter te laten of een enquête in te vullen
 • Met u te communiceren en u te betrekken bij onze promoties, aanbiedingen en eventuele marktonderzoeken
 • Te antwoorden op vragen van u en andere derden, en vragen van wetshandhavingsinstanties volgens de toepasselijke wetgeving
 • Het nut te evalueren van advertenties die we u kunnen bieden
 • Te voldoen aan onze wettelijke vereisten, relevante industrienormen, contractuele verantwoordelijkheden, en
 • Om onze wettelijke rechten en juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

De persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld en verwerkt, is beperkt tot de doeleinden die zijn gespecificeerd in het privacybeleid.

Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen

De manieren waarop we uw informatie kunnen verzamelen, zijn onder meer:

 • Wanneer u met ons communiceert via deze website, inclusief het invullen van formulieren
 • Door het gebruik van cookies tijdens uw interactie met de Black-friday.sale/nl/-website
 • Wanneer u met ons communiceert via e-mail, telefoon en post
 • Wanneer u onze enquête invult
 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief
 • Wanneer u feedback geeft over onze diensten
 • Door middel van direct marketing communicatie, en
 • Informatie die we kunnen ontvangen van externe derden en verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen.

Onze grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben die het volgende omvat;

 • De verwerking van uw gegevens is door ons vereist om te voldoen aan een contractuele afspraak die we met u zijn overeengekomen.
 • Waar we u hebben gevraagd om ondubbelzinnige toestemming te geven om uw gegevens voor een bepaald doel te verwerken.
 • Waar we ons baseren op onze legitieme belangen als doel voor verwerking, maar alleen als we een dwingende reden hebben en er een verwaarloosbaar effect is op uw rechten en vrijheden.
 • Als we een wettelijke of andere wettelijke verplichting hebben om uw informatie te verwerken om te voldoen aan toepasselijke wetgeving.

Met wie delen wij uw gegevens?

We kunnen persoonlijke informatie delen met derden voor de volgende doeleinden:

 • Externe leveranciers die ons ondersteunen bij het uitvoeren van ons bedrijf, inclusief leveranciers van analyses, technologische services, marketing, advertenties, gegevensopslag en hosting
 • Wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties, om aan onze wettelijke verantwoordelijkheden te voldoen en verzoeken of bevelen van die instanties te verwerken
 • Rechtbanken, juridische adviseurs of andere partijen, indien door ons vereist, en met betrekking tot juridische procedures, claims en klachten in deze context
 • Waar we worden verkocht of verenigd met een andere organisatie, onze adviseurs en eventuele adviseurs van een potentiële koper, en de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

Uw vertrouwelijkheid is van het grootste belang voor ons, we zouden uw persoonlijke informatie alleen verkopen als u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven, en dit is legaal.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met een tekenreeks die de website Black-friday.sale/nl/ op uw computer of apparaat plaatst wanneer u deze site bezoekt. We gebruiken cookies om gebruikers te helpen effectief door deze website te navigeren en bepaalde functies uit te voeren.
U kunt cookies uitschakelen, hoewel dit de werking van de website Black-friday.sale/nl/ kan beinvloeden.
U kunt meer informatie vinden over hoe u cookies kunt beheren, uitschakelen en verwijderen door naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org te gaan.
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Marketingcommunicatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Als u zich in de toekomst wilt afmelden voor dergelijke communicatie, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen via privacy@happypenguinmedia.com.

Dataveiligheid

We hechten veel waarde aan gegevensprivacy en uw persoonlijke gegevens. We nemen passende technische en beheersmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie onder onze controle wordt beschermd. We nemen passende veiligheidsmaatregelen en zullen regelmatig controleren of deze nog adequaat zijn.

Dataretentie

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wat betekent dat ze worden vernietigd wanneer ze niet langer nodig zijn. In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke informatie anonimiseren voor onderzoeks- of statistische doeleinden (wat betekent dat deze niet langer aan u zijn gekoppeld), in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Links van derden

We willen dat uw ervaring met de Black-friday.sale/nl/-website zo informatief mogelijk is. We kunnen op deze website passende links opnemen naar sites die door derden worden beheerd. We hebben echter geen controle over deze sites en dragen ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de operatie van deze sites. We raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen voordat u persoonlijke informatie verstrekt via deze websites.

Bescherming van de privacy van kinderen

Onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen. We verzamelen, bewaren of targeten niet opzettelijk gegevens over kinderen.

Jouw rechten

Op grond van de AVG en andere toepasselijke gegevens beschermingswetten, afhankelijk van uw rechtsgebied, heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Recht op toegang – u kunt ons vragen om kopieën te verstrekken van persoonlijke informatie die we over u hebben.
 • Recht op rectificatie – u kunt ons verzoeken om eventuele geïdentificeerde onjuistheden in uw persoonlijke gegevens te corrigeren.
 • Recht op wissen – u kunt in bepaalde omstandigheden vragen dat we uw persoonlijke gegevens wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking – u kunt ons vragen de verwerking van uw gegevens te beperken, afhankelijk van bepaalde omstandigheden.
 • Recht om toestemming in te trekken – waar we uitdrukkelijk uw toestemming hebben gevraagd en verkregen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken.
 • Recht op bezwaar – in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, tenzij we kunnen aantonen dat we een dwingende reden hebben om door te gaan met de verwerking.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid – u hebt het recht om ons in bepaalde situaties te vragen uw persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, over te dragen aan een andere organisatie of aan u.
 • Recht om u af te melden voor marketingcommunicatie – u hebt het recht om u te verzoeken u af te melden voor onze marketingcommunicatie.
 • Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – u hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat we uw gegevensbeschermingsrechten hebben geschonden.

Als u een verzoek heeft, raadpleegt u dan het gedeelte ‘Contact’ voor onze contactgegevens.

Data overdracht

We kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie overdragen om onze legitieme belangen bij het verlenen van diensten aan u te ondersteunen. We zullen uw informatie alleen buiten de EU overdragen waar passende beschermingsniveaus aanwezig zijn om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en passende veiligheidsmaatregelen worden gevolgd die voldoen aan de AVG en andere toepasselijke privacy- en gegevensbescherming wetten.

Niet-ingezetenen van de EU: als u deze website bezoekt vanuit een rechtsgebied buiten de EU, houd er dan rekening mee dat uw gegevens kunnen worden overgedragen buiten het rechtsgebied waarin u zich bevindt, en volgens het regime voor gegevensoverdracht dat is vermeld voor EU-ingezetenen.

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit beleid indien nodig wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wetswijzigingen.
U wordt geadviseerd dit beleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen.
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 Oktober 2022.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@happypenguinmedia.com.