Blir Black Friday 2018 större än föregående år?

Black Friday 2018 är på ingång. Den 23 november går startskottet för årets 24-timmarsrea. Med anledning av detta har vi undersökt svenskarnas sökbeteenden för att se hur många som googlar på söktermer i anslutning till Black Friday och jämfört datan med samma söktermer 2017.

Vår undersökning visar att intresset bland svenskarna för Black Friday verkar ha stigit signifikant jämfört med föregående år. Ett bevis på detta är bland annat att sökvolymen för söktermen “Black Friday” under perioden januari till oktober har ökat med hela 157% jämfört mot samma period föregående år.

I grafen nedan illustreras denna ökning. För att få en bättre bild över intresset för specifika söktermer relaterade till Black Friday har vi även analyserat och illustrerat sökvolymen för dessa söktermer nedan.

Som vi kan utläsa från grafen verkar intresset för Black Friday detta år vara signifikant högre än föregående år bland svenskarna. Denna ökning kan specifikt observeras i oktober, då 210.000 svenskar googlade på söktermen jämfört mot 74.000 i fjol.

Vi kan observera att sökvolymen enbart under augusti var nästan 45% högre under 2018 jämfört med 2017. Under september månad var antalet sökningar 173% fler 2018 jämfört med 2017, 18.100 googlingar 2017 jämfört mot 49.500 googlingar 2018.

De totala antalet sökningar på ”Black Friday” har under den undersökta perioden varit hela 157% högre under 2018 än 2017. Under perioden januari – oktober 2017 genomfördes totalt 116.600 sökningar på termen. Samma period 2018 var det totala antalet sökningar 299.800.

I grafen ovan synliggörs månad för månad hur många svenskar som googlat på ”Black Friday 2017” respektive ”Black Friday 2018”.

Vi har undersökt sökvolymen för perioden januari – oktober där vi kan utläsa att sökvolymen för söktermerna både detta år samt föregående år börjar ta fart i augusti.

Om vi ser till sökvolymen för hela den undersökta perioden var antalet sökningar cirka 3% fler 2018 jämfört med 2017.

De totala antalet sökningar på ”Black Friday 2017” uppgick under den undersökta perioden föregående år till 129.430. Ser vi till samma period 2018 har det totala antalet sökningar varit 133.480 stycken.

Vi har även undersökt sökvolymen för frasen ”När är Black Friday” för samma period. Som grafen ovan visar kan vi observera betydligt fler sökningar 2018 jämfört mot 2017. Under perioden januari till oktober 2017 gjordes totalt 7.400 sökningar. Samma period 2018 gjordes 16.450 sökningar, en ökning med 122%.

För att ytterligare underbygga vår prognos har vi även kollat hur många svenskar som googlat på söktermen ”Black Friday Sverige” under perioden januari till oktober, 2017 respektive 2018. Vi kan även här se att intresset verkar vara betydligt större för Black Friday i år.

Under den undersökta intervallet 2017 googlade totalt 5.210 svenskar på termen. Detta kan jämföras med 14.670 som googlat på samma term under samma intervall under 2018. En ökning med 181,5%.

Slutsats

Vi vet ännu inte hur sökvolymen för de söktermer som vi undersökt kommer se ut under november och specifikt under Black Friday-helgen.

Följer sökvolymen den trend som vi kunnat observera under perioden januari till oktober detta år kommer dock Black Friday 2018 bli betydligt större än föregående år.

Om undersökningen

För att genomföra undersökningen har vi använt oss av Google Adwords Keyword Planner. Med verktyget har vi undersökt och sammanställt sökvolymen för perioden januari till oktober 2017 och 2018.

Om ni har några frågor om undersökningen, eller vill ta del av den fullständiga datan som vi samlat in, vänligen kontakta oss.